This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

29.7.2003

Jorunn Ringstad (Sp)

Tryggleiken skal haldast oppe

Avinor, det tidlegare luftfartsverket, skal spare pengar.

- Avinors nedskjeringar m� ikkje g� p� bekostning av tryggleiksniv�et vi har i dag. Dette er det klare signalet fr� nestleiar i samferdslekomite�n p� Stortinget, Jorunn Ringstad fr� Senterpartiet.

I fylgje direkt�r Randi Flesland er Avinor sine krav til tryggleik er strengare enn dei internasjonale krava. Det kan difor vere aktuelt � g� gjennom krava, og vurdere � senke dei til internasjonalt niv�, som ein del av arbeidet med � kutte kostnadane.

Nestleiaren i samferdslekomiteen reagerer p� opplysningane Flesland kjem med til NRK. - Stortinget har sagt klart fr� at ein ikkje godtek reduserte tryggleikskrav, og d� er det dei norske krava som er utgangspunktet, seier Ringstad.

Ein reduksjon i tryggleikskrava fr� Avinor si side vil vere i strid med Stortinget sine intensjonar og kan ikkje godtakast, avsluttar Ringstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data