This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.07.03

Liv Signe Navarsete, nestleiar i Senterpartiet

Noreg gror att med dagens landbrukspolitikk

Eit ope og vakkert kulturlandskap f�reset eit levande landbruk! Gjengroing av kulturlandskapet er eit resultat av at det ikke lenger er beitedyr og at det ikkje l�ner seg � dyrke gras p� marginale omr�de, seier Sp-nestleiar Liv Signe Navarsete.

P� NRK Dagsnytt kunne ein i dag h�yre at gjengroing er i ferd med � bli eit st�rre problem enn hyttebygging for tilgjenge til strandsona. Dette er eit problem som ikkje berre er gjeldane for strandsona rundt Oslofjorden. Dei som reiser rundt i sommar-Noreg vil oppleve gr�ne tunnellar der skogen hindrar utsyn b�de til fjord og fjell og det vert stadig vanskelegare � ta seg fram om ein vil nyte naturen enten ved fjorden eller i innlandet.

Dersom vi skal behalde den opne og vakre kulturlandskapen som har s�rprega Noreg m� landbrukspolitikken leggjast om slik at talet p� beitedyr vert halde oppe, og det igjen blir l�nsamt � drive landbruk ogs� i marginale omr�de.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data