This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.06.03

Senterpartiet

Senterpartiets skolepolitikk: DEN LIKEVERDIGE FELLESSKAPSSKOLEN MED LOKALE VARIASJONER

-Lik rett til � g� i en god offentlig skole er blitt en viktig politisk kampsak for Senterpartiet etter at Regjeringen har �pnet for et konkurranseforhold mellom privatskoler og den offentlige skolen, sier Anne Tingelstad W�ien som har ledet arbeidet med Senterpartiets skolepolitiske manifest.

- Senterpartiet vil at skolen fortsatt skal v�re en fellesskapsarena der barn og unge fra ulike milj� og med ulik sosial bakgrunn m�tes. Vi vil sl�ss for fellesskapskolen, sier Tingelstad W�ien, men p�peker at skolen m� v�re i utvikling innholdsmessig.

"Den mangfoldige fellesskapsskolen - kunnskapsrik, ansvarlig og selvstendig", har Senterpartiets satt som overskrift p� sitt skolepolitiske manifest, vedtatt av Senterpartiets sentralstyre. I manifestet heter det at det m� bli �kt fokus p� basiskunnskap og kunnskapsformidling i skolen. Senterpartiet �nsker � styrke l�rerrollen og trygge l�rerne som profesjonelle kunnskapsformidlere. Partiet �nsker ogs� � forbedre l�replanene ved � angi overordnede m�l. Kommunene m� selv finne lokale l�rem�l som er naturlige, som bygger p� egen kultur og framover lokale fortrinn.

Senterpartiet vil ha en st�rre lokal myndighet over skolehverdagen gjennom at organisering av skoledagen blir et ansvar som i stor grad overlates til kommunen i samarbeid med skolene og foreldrene. Senterpartiet �nsker derfor � si nei til obligatorisk heldagsskole samtidig som det �pnes for en smidigere avvikling av feriedagene gjennom at 14 av elevenes feriedager kan tas ut fleksibelt i l�pet av skole�ret.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data