This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.06.03

Hallgeir Gr�ntvedt og Morten Lund

PROBLEMENE I LAKSEN�RINGEN

FISKERIMINISTEREN M� NED FRA TRIBUNEN.

EN SMARTERE FOREDLING M� UTVIKLES P� FR�YA.

-Det er meget bekymringsfullt at fiskeriministeren og n�ringsministeren n� ikke tar p� seg ledertr�ya for � sikre at laksen�ringa blir ei framtidsn�ring til beste for kystfolket og nasjonen. Uten politiske initiativ risikerer vi at n�ringas problemer blir forsterket, at foredlingsgraden blir redusert og at lokale eiere blir erstattet av noen f� internasjonale akt�rer med lite samfunnsansvar, sier fylkesordf�rerkandidat Hallgeir Gr�ntvedt og stortingsrepresentant Morten Lund etter torsdagens oppdrettskonferanse p� Fr�ya.

-Det er naturlig at dagens akt�rer i n�ringen -inkludert banker, f�rleverand�rer og andre kreditorer- kan ha motstridende interesser, og at noen vil ta andre hensyn enn de som tjener kystsamfunnene p� lengre sikt. Derfor m� statsr�dene handle mens det enn� er tid.

Senterpartiet krever at Regjeringen n� medvirker med f�lgende tiltak

-Det settes en stopper for de 50 nye konsesjonene.

-F�r-kvotene for innev�rende �r reduseres i samr�d med n�ringens organer.

-Det presiseres at Oppdrettslovens bestemmelse om at konsesjoner ved en konkurs ikke g�r inn i boet, skal st� ved lag, men at konsesjonene kan re-tildeles p� vilk�r av bl.a. lokalt eierskap.

-Det etableres et FoU-program for � utvikle en ny og rasjonell foredling der ferskhet og kvalitet skal gi markedsfordel. I f�rste omgang m� det etableres et pr�veprosjekt ved SalMar p� Fr�ya med bidrag fra SIVA, SND og Aetat slik at kompetansen til de mange oppsagte fra Marine Harvest kan beholdes og utvikles videre.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data