This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.06.03

Jorunn Ringstad (Sp)

Eit viktig steg i rett retning

Senterpartiet er sv�rt n�gd med � ha f�tt gjennomslag for tilsagn om statsgaranti for bygginga av fire nye gassdrivne ferjer. Dette er eit viktig vedtak for den kriser�ka verftsindustrien langs kysten v�r, seier Ringstad. Bygging av gassdrivne ferjer er eit framtidsretta og milj�venleg tiltak, og samstundes tryggar vi arbeidsplassar og hindrar dermed at viktig kompetanse g�r tapt.

- Senterpartiet har lenge vore talsmenn for ein meir aktiv n�ringspolitikk der vi utnyttar dei fordelar vi har i landet v�rt for � skape verdiar og arbeidsplassar. I s� m�te er bygging av gassdrivne ferjer eit viktig steg i rett retning. Ved dette vedtaket legg vi til rette for bruk av naturgass, ein stadig viktigare ressurs, og vi styrkar ein industri som er sv�rt viktig for oss nemlig verftsindustrien, meiner Ringstad.

Likevel understrekar Ringstad at dette �leine ikkje er nok til � f� verftsindustrien. - For Senterpartiet er dette eit av fleire tiltak som har vore viktig � kjempe for i samband med revidert statsbudsjett. � sikre nettol�nnsordninga, utvide permitteringsreglane og � utvikle kompetanseutviklingsavtalar mellom stat, kommune og verft er andre tiltak Senterpartiet har kjempa for � f� inn i det reviderte budsjettet, avsluttar Ringstad

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data