This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

16.06.03

Rune J. Skj�laaen (Sp)

Eit viktig steg i rett retning

Senterpartiet er sv�rt n�gd med � ha f�tt gjennomslag for tilsagn om statsgaranti for bygginga av fire nye gassdrivne ferjer. Dette er eit viktig vedtak for den kriser�ka verftsindustrien langs kysten v�r, seier Skj�laaen. Bygging av gassdrivne ferjer er eit framtidsretta og milj�venleg tiltak, og samstundes tryggar vi arbeidsplassar og hindrar dermed at viktig kompetanse g�r tapt.

-Senterpartiet har lenge vore talsmenn for ein meir aktiv n�ringspolitikk der vi utnyttar dei f�retrinn vi har i landet v�rt for � skape verdiar og arbeidsplassar. I s� m�te er bygging av gassdrivne ferjer eit viktig steg i rett retning. Ved dette vedtaket legg vi til rette for bruk av naturgass, ein stadig viktigare ressurs, og vi styrkar ein industri som er sv�rt viktig for oss nemlig verftsindustrien, meiner Skj�laaen.

- Gassdrivne ferjer gjev ei god milj�vinst framfor dieseldrivne ferjer. Dette er ei s�rs viktig milj�profilering innan transportsektoren , understrekar han.

Likevel understrekar Rune J. Skj�laaen at dette �leine ikkje er nok til � f� verftsindustrien. - For Senterpartiet er dette eit av fleire tiltak som har vore viktig � kjempe for i samband med revidert statsbudsjett. � sikre nettol�nnsordninga, utvide permitteringsreglane og � utvikle kompetanseutviklingsavtalar mellom stat, kommune og verft er andre tiltak Senterpartiet har kjempa for � f� inn i det reviderte budsjettet, avsluttar Skj�laaen

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data