This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

02.07.03

Senterpartiet

Senterpartiets eldreomsorgs-manifest: ELDRE ER TAPERNE I STYKKPRISFINANSIERING AV SYKEHUSENE

-Senterpartiet tror p� velferd gjennom fellesskapsl�sninger. Omsorgstjenestene og helsetilbudet utvikles best i et samarbeid mellom det offentlige, familien og frivillige, sier Ola T. Heggem som har ledet arbeidet med utvikling av Senterpartiets eldreomsorgs-manifest. Manifestet er vedtatt av Senterpartiets sentralstyre.

I manifestet heter det at geriatrien er en fors�mt spesialitet ved v�re sykehus. Eldre som trenger tid og opptrening for � komme seg etter et sykdomsforl�p, er taperne i stykkprisfinansieringen av sykehusene. Senterpartiet foresl�r der at det etableres geriatriske team ved sykehusene som ogs� kan st�tte den kommunale helsetjenesten. Det foresl�s ogs� etablert s�kalte halvannenlinjeinstitusjoner i et samarbeid mellom helseforetakene og kommunene for � f�lge opp pasienter som skrives ut fra sykehusene, bl.a. for utredning av pleie- og omsorgsbehov.

Flere hender i eldreomsorgen er et av de viktigste bidragene til bedre omsorgstilbud. Nok fagutdannet personell er n�dvendig for kvaliteten i omsorgstilbudet. Godt utviklet hjemmehjelp, hjemmesykepleie og matombringstilbud er viktig for at eldre kan bo hjemme s� lenge de �nsker det. Senterpartiet vil gi kommunene bedre �konomi og st�rre handlefrihet slik at de kan utvikle en eldreomsorg basert p� trygghet og trivsel for den enkelte.

Senterpartiet mener kommunene m� styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner om tiltak for eldre. Frivillighetssentralene er viktig i denne sammenhengene og m� v�re p� plass i alle kommuner, sier partiet i eldreomsorgs-manifestet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data