This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.06.03

Eli Sollied �veraas (Sp)

Stortinget m� ta ansvar!

Senterpartiet kan ikkje akseptere at Stortinget er passive tilskodarar til at tusenvis av arbeidsplassar langs kysten st�r i fare for � forsvinne!

- Eg er sterkt uroa over den vanskelege situasjonen skipsverfta i M�re og Romsdal st�r overfor, uttalar Eli Sollied �veraas. - Marknaden er t�rr, ordreb�kene i ferd med � t�mmast og tusenvis av personar kan komme til � miste jobben sin. Stortinget kan ikkje sitje roleg � sj� p� at dette skjer, seier Sollied �veraas.

Under behandlinga av revidert statsbudsjett vil Senterpartiet derfor:

- Sikre nettol�nnsordninga

- Utvide permitteringsreglane

- Auka tilsegn om statsgaranti for bygging av ferger

- Utviklingskontrakter - eit samarbeid mellom stat og verft

- Dette er tiltak som kan bidra til nye kontraktar for norske verft. Eg vil berre minne om at verdas einaste gassferge er bygt i Norge. Gassferger m� vere framtidas ferger, ogs� med tanke p� milj�gevinsten, avsluttar Sollied �veraas som h�per at Stortinget tar ansvar og bidreg til � gi skipsverfta drahjelp i ein vanskeleg situasjon.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data