This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

�slaug Haga, Leder i Senterpartiet

12.06.03

Sp krever stortingsbehandling av sykehusnedleggelser i Sogn og Fjordane

Sykehuset i Flor� og f�deavdelingen i L�rdal er foresl�tt nedlagt. Den endelige avgj�relsen skal fattes p� foretaksm�te med Helseminister H�ybr�then den 18. juni. - Helseministeren m� stoppe nedleggelsene n�r han f�r dem lagt p� bordet den 18.juni, krever �slaug Haga. - Hvis ikke, vil Senterpartiet fremme et forslag i Stortinget for � instruere ministeren til � redde sykehusene, sier hun. Dette forslaget vil i s� fall bli fremmet i Stortinget den 20. juni. Senterpartiet vil med henvisning til situasjonen i Sogn og Fjordane be om at vesentlige strukturendringer i sykehussektoren, slik som nedleggelser av sykehus eller avdelinger, m� forelegges Stortinget for behandling.

Nedleggelse av lokalsykehus, fjerning av akuttberedskap og f�deavdelinger, skaper stor utrygghet blant folk i hele landet. Etter at Staten overtok driften av sykehusene, kan dette skje uten at politikerne stilles til ansvar. - Dette var n�yaktig hva vi fryktet da sykehusreformen ble vedtatt, sier �slaug Haga. - N� m� Helseminister H�ybr�then ta folks uro p� alvor og stoppe raseringen av lokalsykehusene, sier hun.

Senterpartiet har tidligere fremmet et forslag i Stortinget om at st�rre endringer i struktur, lokalisering og kapasitetsniv� n�r det gjelder spesialisthelsetjenestene, og som ber�rer pasientene bl.a. i forhold til den akuttmedisinske beredskapen, psykiatrien, f�dselsomsorgen og ambulansetjenesten, m�tte bli forelagt Stortinget til behandling. Dette forslaget fra Senterpartiet ble bare st�ttet av SV, mens Arbeiderpartiet, FrP og regjeringspartiene mente det var tilstrekkelig at Helseministeren informerer Stortinget om struktursaker.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data