This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.06.03

Eli Sollied �veraas

Barnehageforliket: Fullfinansiert reform viktig for Senterpartiet

-Det er sv�rt positivt at det er et bredt forlik om � innf�re makspris samtidig som alle partier forplikter seg p� full behovsdekning. -Enighet mellom opposisjonen p� Stortinget og Regjeringen i en s� stor og viktig sak som denne er viktig og gir st�rre trygghet for at m�lene n�s, sier Eli Sollied �veraas, Senterpartiets medlem av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen p� Stortinget.

Sollied �veraas understreker at det for Senterpartiet har v�rt viktig � f� sl�tt fast at barnehagereformen skal fullfinansieres med statlige midler. Dette betyr at reformen ikke skal g� p� bekostning av andre kommunale tjenester,

-Det er ogs� sv�rt viktig for Senterpartiet at det ligger inne en �konomiske pott som skal utjevne kostnadforskjeller mellom kommunene. Det er n�dvendig hvis en b�de skal sikre kommunenes og barnehagenes �konomi, sier Sollied �veraas.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data