This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.06.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

- Storbritannias �MU-nei er mer relevant for Norge enn Polens EU-ja!

Norsk EU-debatt m� handle om hva som tjener Norge, p� samme m�te som n�r Storbritannia i helgen sa nei til britisk �MU-medlemskap av hensyn til sin �konomi, sier �slaug Haga. - Stoltenberg driver u�rlig spill n�r han vil inn i EU samtidig som han hevder at kampen mot ledigheten er jobb nummer �n! Norsk EU-medlemsskap vil alt overveiende f�re til �kt ledighet, sier hun.

�slaug Haga krever at partiene og media n� tar en grundigere debatt av hva norsk EU-meldemsskap faktisk ville bety. - Det er alles plikt at debatten blir grundig og informativ. Det er den ikke n�, hevder hun. - Helgens britiske avgj�relse om nei til �MU er mye mer interessant for Norge enn polsk ja, sier hun. Den britiske regjering konkluderte med at �MU ville v�re negativt for britisk �konomi, med �kt ledighet som en konsekvens. - Det samme er tilfelle for Norge, fastsl�r Haga.

Arbeiderpartiets ja til EU rimer ikke med kampen mot ledigheten, sier Haga. - Stoltenberg m� redegj�re for hvordan han mener at vi skal bekjempe ledigheten samtidig som Norge skal inn i �MU, sier hun. Arbeidsledigheten i �MU-omr�det er omtrent dobbelt s� h�y som i Norge. Hvis Norge blir EU-medlem, blir vi ogs� automatisk med i �MU. Da mister vi muligheten til � bekjempe ledigheten gjennom rentepolitikken eller gjennom ekspaniv finanspolitikk. Resultatet ville bli EU-tilpasning til h�yere ledighet og press mot velferdsgodene, avslutter hun.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data