This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.5.2003

Av Ola D. Gl�tvold (Sp):

HVOR ER PENSJONSPENGENE, BONDEVIK?

I Stortingsdebatten i dag om retningslinjene for trygdeoppgj�ret kunne ikke statsr�d Victor Norman redegj�re for regjeringens dekning av etterslepet som pensjonistene skal ha kompensasjon for f�r �rets trygdeoppgj�r. Senterpartiets sosialpolitiske talsmann, Ola D. Gl�tvold, p�pekte at Stortingsflertallet f�r jul i fjor ba regjeringen dekke etterslepet fra pensjonistoppgj�ret i juni 2002 f�r trygdeoppgj�ret i 2003.

Dette burde senest ha skjedd ved framleggelsen av Revidert Nasjonalbudsjett n� i v�r. Ved presentasjonen av dette budsjettet ga finansminister Per kr. Foss signaler som snarere kunne tolkes som nulloppgj�r og minimumstilbud ogs� til pensjonistene. Og pengene var ikke anvist og omtalt i budsjettet. Statsminister Bondevik har senere gitt inntrykk av at dette var en misforst�else, og at pengene for etterslepet skulle pensjonistene f�.

Men i dag, onsdag 28. mai, kunne ikke statsr�d Norman redegj�re for hvor og hvor mye det var avsatt til dette i Revidert Nasjonalbudsjett.

Senterpartiet mener dette er et l�ftebrudd overfor landets pensjonister, sier Ola D. Gl�tvold. Og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sier i en pressemelding av 13. mai at de nekter � forhandle med staten f�r regjeringen har utbetalt penger til landets pensjonister.

Gl�tvold framholder at det i hvert fall i dag burde ha v�rt klar tale fra regjeringen, b�de overfor Stortinget og forhandlingspartene, da forhandlingene starter i kveld kl. 21.00

Senterpartiet og Fremskrittspartiet har n� foresl�tt i Stortinget at det skal bevilges 858 mill. kr til dekning av etterslepet fra 2001 til 2002, slik at bel�pet kommer p� plass i Revidert Nasjonalbudsjett og slik at en kompenserer underdekningen for hele �ret og ikke bare for 8 m�neder.

Utfra de politiske signaler som har v�rt gitt har pensjonistene forventet og trodd at dette ville skje, derfor har dette ogs� med politisk troverdighet � gj�re, avslutter Ola D. Gl�tvold

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data