This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 28.05.03

Pressemelding fra �slaug Haga, leder i Senterpartiet

Norge m� prioritere FN-styrker til Kongo framfor milit�re styrker til Irak

�slaug Haga mener Norge m� im�tekomme FNs generalsekret�r Kofi Annans anmodning om � bidra med personell til en FN-ledet fredsoperasjon i Kongo og at dette m� prioriteres framfor milit�r deltakelse i Irak. Norge b�r begrense seg til humanit�r innsats i Irak.

- Norge har for tiden kun et tyvetalls personer som deltar i FNs fredsbevarende operasjoner som totalt best�r av over 30 000 personer i bl� hjelm. Dette st�r i grell kontrast til festtalene om FN-spor og FNs betydning i det internasjonale samfunn. Norge mister troverdighet internasjonalt hvis ord ikke f�lges opp av handling.

Haga mener Norge fortsatt b�r yte humanit�r hjelp til Irak, men mener det er galt � bidra med milit�re styrker til oppryddingen etter en krig Norge har v�rt imot, s� lenge dette g�r p� bekostning av FN-innsats som det er akutt behov for.

Borgerkrigen i Kongo har blusset opp, og rivalisering mellom stammer har resultert i massakre i den siste tiden. De fleste av Bunas 350 000 innbyggere har m�ttet flykte de siste ukene.

FN har bedt Norge om � bidra i Kongo, mens USA og Storbritannia har bedt om st�tte til Irak.

- Jeg er ytterst skeptisk til at Norge sier nei til FNs foresp�rsler, mens vi sier ja til USA og Storbritannia, sier Haga. Norge b�r se det som en hovedoppgave � styrke FNs autoritet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data