This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 28.mai 2003

Pressemelding fra �slaug Haga, leder i Senterpartiet

SENTERPARTIET KREVER RETTSAK FOR � REDDE DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

- Regjeringen bruker ikke mulighetene den har til r�dighet for � beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, sier �slaug Haga. - Arbeidskraften i distriktene blir n� mye dyrere, takket v�re E�S-avtalen. Dette vil ganske sikkert bety kroken p� d�ra for mange bedrifter og arbeidsplasser. ESA truer n� i tillegg med � nekte Norge � skjerme nord-Troms og Finnmark og � ha en overgangsperiode for de rammede omr�dene. De s�r ogs� tvil om kompensasjonsordningene vi �nsker � bruke.

�slaug Haga mener at Regjeringen m� bruke unntaksregelen i E�S-avtalen; den s�kalte Oda-protokollen; for � redde ordningen. Da settes ESA og EFTA-domstolen til side i saken, forutsatt at Norge blir enige med Lichtenstein og Island om dette. Finansminister Foss har varslet at Regjeringen vil bruke denne regelen for � redde nullavgift i nord-Troms og Finnmark. - Hvorfor bruker ikke Regjeringen denne regelen for � redde hele ordningen, sp�r �slaug Haga. - Dette er den viktigste distriktspolitiske ordningen vi har, og bortfallet vil ha enorme konsekvenser for sysselsettingen. Finansministeren m� i det minste bruke de unntaksmulighetene som E�S-avtalen faktisk gir oss!

- Dersom vi ikke kan bruke unntaksregelen for � redde ordningen, m� Norge g� til rettsak i EFTA-domstolen, sier hun.

ESA antyder n� at Norge ikke f�r lov til � beholde nullsats i nord-Troms og Finnmark. De vil sannsynligvis heller ikke godta en tre �rs overgangsperiode for de �vrige omr�dene (sone tre og fire) som m� avvikle ordningen med redusert arbeidsgiveravgift. P� toppen av dette s�r ESA tvil om kompensasjonsordningen med transportst�tte som skulle motarbeide de verste skadevirkningene av at redusert arbeidsgiveravgift faller bort. Totalt utgj�r ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift en skattelette p� ca. 8 milliarder kroner. 60.000 arbeidsplasser i privat og offentlig sektor st�r i fare, if�lge Effektutvalget. Utvalget ble nedsatt av Regjeringen for � utrede saken.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data