This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 27. mai 2003

SP

Dagens interpellasjonsdebatt i Stortinget: Sp �nsker nasjonalt utviklingsprogram for f�delte skoler

- I strid med politikernes �nsker blir nedlegging av sm�skoler ofte kommunenes eneste mulighet til � f� budsjettene til � g� i hop, sier Rune J. Skj�laaen som i dag reiste en interpellasjonsdebatt i Stortinget der temaet var de f�delte- og grendeskolenes framtid.

Unders�kelser viser at dagens inntektssystem for kommunesektoren har satt fart p� skolenedleggelser rundt om i landet til stor frustrasjon for b�de elever, foreldre og lokalpolitikerne som opplever at lokalsamfunnet endres betydelig n�r skolen som m�teplass forsvinner. Det er s�rlig de sm� grendeskolene og f�delte skoler som blir saldert bort.

- Det oppr�rer meg at denne utviklingen kan fortsette til tross for at det er konstatert flere pedagogiske fordeler med aldersblanding i skolen, slik det fungerer i de f�delte skolene, sier Skj�laaen.

- Jeg utfordrer Regjeringen til � vurdere igangsetting av et nasjonalt utviklingsprogram for f�delte skoler der de faglig-pedagogiske gevinstene og tiltak tilpasset dette skoleslaget blir vurdert.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data