This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 27. mai 2003

SP

Sp med forslag om � endre r�dgivningstjenesten i skolen: Elevene fortjener bedre veiledning

- Mange elever og foreldre opplever at elevene f�r for lite eller manglende yrkes- og utdanningsveiledning i l�pet p� skoletida, dette vil vi gj�re noe med, sier Rune J. Skj�laaen (Sp) som sammen med �slaug Haga og Magnhild Meltveit Kleppa n� legger fram forslag om � gi alle elever en individuell rett til systematisk veiledning gjennom utdanningsl�pet.

Elevene st�r ovenfor mange og vanskelige valg n�r de skal velge studieretning p� videreg�ende skole og senere foreta valg i jungelen av yrkes- og studiemuligheter. Situasjonen er heller ikke enkelt for r�dgiverne som ofte har sm� stillinger ved siden av b�de fagl�reransvar og andre oppgaver i skolen. Mange f�ler derfor at de verken har tid eller oversikt til � kunne bist� den enkelte elev i tilstrekkelig i grad i prosessen fram mot et valg av videre studier eller yrke.

- Yrkes og studieveiledning b�r v�re et ansvar for hele skolen og et integrert tema i all undervisning, sier Skj�laaen som mener r�dgivningstjeneste, som i dag inneholder b�de sosialpedagogisk veiledning og yrkes- og studieveiledning, b�r splittes i to separate funksjoner. - Dette er ogs� i tr�d med signaler fra elevene som finner det lite tilfredsstillende � skulle henvende seg til samme r�dgiver enten det er snakk om valg av studier eller r�d om temaer av mer personlig og privat karakter.

- Jeg er overbevist om at de tiltak vi foresl�r vil bidra til � ruste elevene til � foreta mer bevisste utdanningsvalg og dermed slippe � foreta feil, sier Skj�laaen som tror dette vil bidra til � redusere antall elever som dropper ut eller som m� foreta omvalg midt i sitt utdanningsl�p.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data