This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

21.5.2003

Sp

Morten Lund

Senterpartiet glade for Bondeviks kuvending, men�

- Har ikke Bondevik lest det Foss skriver?

- Det er sv�rt gledelig at det n� blir et bredt flertall for � sikre en oppjustering av folketrygdens grunnbel�p, slik at pensjonistene sikres en inntektsutvikling p� linje med andre grupper i samfunnet. I flere �r har s�rlig minstepensjonistene sakket akterut, derfor er det n� bra for saken at det er et bredt flertall for � rette opp disse skjevhetene, sier Morten Lund i en kommentar.

Det var p� Dagsrevyen i g�r kveld at Statsminister Bondevik sa at det er en misforst�else at Regjeringen ikke g�r inn for en oppjustering av folketrygdens grunnbel�p.

- Bondevik gj�r et d�rlig fors�k p� � sno seg unna det som var blitt en sv�rt d�rlig sak for han. I dokumentet fra Regjeringen st�r det nemlig at:

"Etter en samlet vurdering legger Regjeringen ikke opp til en s�rskilt regulering av folketrygdens grunnbel�p i forkant av �rets trygdeoppgj�r."

Dette er i strid med det vedtaket som flertallet fattet i stortinget 11.desember 2002.

- Det er ogs� gledelig at Bondevik n� overkj�rer Foss, som etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, provoserte med � si at det var p� tide at ogs� trygdede og pensjonister viste m�tehold.

- Det var Senterpartiet som sammen med SV og Frp som i fjor foreslo det niv�et p� etterregulering av pensjonene som det n� er enstemmighet om, derfor er dette en god dag, avslutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data