This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

16.5.2003

Sp

Leserinnlegg fra Eli Sollied �veraas

Kultur - lim og motor i lokalsamfunnet!

Jeg vil v�ge den p�stand at kulturens betydning for vekst, trivsel, utvikling og bosetting, er sterkt undervurdert, b�de som virkemiddel og trivselsfaktor n�r vi snakker om n�ringsutvikling for kommuner og fylkeskommuner.

Bo- og levek�rsunders�kelser viser at kulturtilbud scorer h�yt i folks bevissthet i det de anser som en viktig komponent for � f� en god livskvalitet.

Eksempelvis assosieres Molde som jazzbyen, �lesund som jugendbyen og Kristiansund som operabyen, selv om roser, fisk, fotball, olje og gass ogs� st�r sterkt i nevnte byer...

Jazzfestivalen er et ypperlig eksempel p� hvordan M�re og Romsdal fylkeskommune har evnet � sette fylkets n�ringsinteresser p� kartet og skapt stor medieinteresse rundt viktige saker for fylket. Jeg tenker da spesielt p� hvordan fylket p� en glimrende m�te har promotert de muligheter som ligger i ilandf�ring av gass fra Ormen Lange-feltet.

Mange fylker har sine "kulturelle flaggskip," men det som er viktig � understreke, er at ogs� mange kommuner har sine "kulturelle fyrt�rn."

La meg nevne noen eksempel

I �rsta og Volda har vi Dei nynorske festspela, Sm�la kommune har Fru Guri, Skodje har Fjord Cadenza, Surnadal har Norsk Laksefestival, og i Her�y og Giske finn vi henholdsvis Her�yspelet og Giskespelet.

Og la meg bruke Giskespelet som eksempel

Ca.170 akt�rer mellom 5 og 85 �r er i aksjon p� scena, og omtrent like mange i apparatet rundt. Det illustrerer hvordan et lokalt kulturtiltak kan v�re en kjempeinvestering i nettverk og fellesskap, og folk p� Giske driver det man kan kalle lokalsamfunnsbygging p� tusen �rs gamle r�tter!

Mange kulturarrangement gir ikke bare opplevelser, de skaper ogs� engasjement p� tvers av generasjoner, livssyn og interesser!

Norge blir et fattig land � bo i med mange fattige lokalsamfunn hvis vi ikke vet � verdsette kulturens betydning. Hva hadde for eksempel 17.mai v�rt uten v�re korps med sin fengende korpsmusikk?

Ingen offentlig instans kan vedta trivsel i by og bygd gjennom offentlig st�tte til kulturtiltak. Men vi kan gjennom ulike virkemiddel legge til rette for en aktiv og god kulturpolitikk for hele landet. Det er viktig � sl� ring om det kulturelle mangfaldet som vi har utviklet gjennom mange, mange �r, da jeg er overbevist om kulturens avgj�rende trivsel for livskraftige lokalsamfunn enten de ligger i byen eller p� landsbygda.

Derfor m� vi, p� alle politiske niv�, holde fram med � s� de kulturelle fr�a i form av flere kulturkroner.

Jeg er overbevist om at det vil gi en rik h�st i form av trivsel og opplevelser!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data