This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

16.5.2003

Sp

Odd Roger Enoksen

N�r ogs� Hans Majestet Kongen gir opp bondeyrket !!

�rets jordbruksoppgj�r vil dessverre f� som konsekvens at flere b�nder vil sl� f�lge, sier Senterpartiets n�ringspolitiske talsmann Odd Roger Enoksen i en kommentar til resultatet av �rets jordbruksforhandlinger.

B�de Venstre og Kristelig Folkeparti har tidligere forpliktet seg p� at landbruket skal ha en inntektsutvikling p� linje med resten av samfunnet. Det er trist at de gj�r hva de kan for � underminere dette m�let i regjering, sier Enoksen.

Selv om forhandlingsresultatet er langt bedre enn det Regjeringen la fram, bidrar ikke dette til � skape den optimisme som er n�dvendig for � sikre rekruttering og stanse nedgangen i antall g�rdsbruk her i landet, sier Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data