This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget 15.5.2003

Senterpartiet

Senterpartiet om Revidert Nasjonalbudsjett: Kraftl�st fra Regjeringen i kampen mot ledighet og sentralisering

- Regjeringen har overlatt til renteniv�et � bekjempe ledigheten. Dette er kraftl�st. Det er ledig kapasitet innen b�de bygg og anlegg, derfor vil Senterpartiet sette inn m�lrettede tiltak for � gi flere arbeidsplasser blant annet innen disse sektorene. �kt bruk av oljepenger for � stimulere n�ringslivet i en nedgangstid, vil ikke skape �kt press mot rente og kronekurs, det har flere forskere bekreftet, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann Morten Lund.

- Jeg merker meg at KrF sine ordf�rere ikke f�r ei frisk krone i dette budsjettet. Det som framstilles som en �kt satsing er i realiteten en kutt i bevilgningene til kommunene. Dette er en gedigen bl�ff, utarmingen av kommunene og sentraliseringen vil tilta om dette blir vedtatt, sier Lund.

- Det er overraskende at Regjeringen ikke viser st�rre respekt for Stortingets vedtak. Det er vanskelig � se hvordan den skal hente st�tte for opplegget sitt med provokasjonene mot eldre, sj�folk og barnefamilier. Samtidig inneholder forslaget fra Bondevik-regjeringen flere usosiale forslag, som kutt i bost�tten og �kte egenandeler for folk med d�rlig helse, sier Lund.

Senterpartiet vil n� utarbeide v�rt eget �konomiske opplegg der det vil v�re tre hovedomr�der

- Det er flere forslag som legger opp til kamp med opposisjonen, enn forslag som bidrar til kamp mot ledigheten i dette forslaget fra Regjeringen, avslutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data