This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.05.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

�slaug Haga: spennende med OL-s�knad fra Troms�

Senterpartiets leder �slaug Haga reagerer sv�rt positivt p� budskapet fra Troms� om at byen �nsker � kjempe om � f� arrangere OL i 2014. - Denne ideen lyser det begeistring og engasjement av. Troms� ville helt klart v�rt en spennende arrang�r av et OL, sier Haga.

Haga understreker at Troms� har en lang vei � g� f�r en formell OL-s�knad finner sted. F�rst m� idretten selv ta stillingen til om den vil s�ke et nytt OL. Deretter m� idretten ogs� bestemme seg for hvilken norsk kandidat som skal s�ke. Deretter m� saken behandles i regjering og storting. B�de Lillehammer og Oslo er nevnt som andre aktuelle norske kandidater. �slaug Haga gj�r det klart at hun enn� ikke har konkludert p� hvordan hun vil forholde seg til en prioritering av de ulike s�kerne n�r den tid kommer.

- Men jeg vil gi uttrykk for at det er gledelig at Troms� kommer offensivt p� banen! Et OL i Nord-Norge ville v�re en fantastisk opplevelse for publikum og ut�vere, men i tillegg ville det v�re en kjempegiv for en landsdel som ikke er bortskjemt med store prosjekter og satsing p� infrastruktur, avslutter hun.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data