This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.05.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

�slaug Haga vil kjempe mot golfbane p� Norges beste matjord

Milj�vernminister B�rge Brende har overpr�vd landbruksmyndighetene, og besluttet at det skal bygges golfbane p� Norges beste matjord. - Denne beslutningen undergraver jordvernet og dermed en b�rekraftig forvaltning. Golfbaner er flott rekreasjon, og kan ogs� v�re et viktig bidrag til mangfoldet i distriktene. Men produksjon av mathvete er viktigere enn golf, sier �slaug Haga.

Onsdag 14.mai stiller �slaug Haga sp�rsm�l i sp�rretimen til milj�vernminister B�rge Brende om denne saken. Sp�rsm�let ligger vedlagt.

Tirsdag 13.mai klokken 12.00 skal �slaug Haga skal p� befaring p� Atlungstad g�rd i Stange, der golfbanen er ment � bygges.

Med p� befaringen blir ogs� blant annet Ane Hansdatter Kismul, leder i Natur og Ungdom, og Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterungdommen og 2.kandidat for Hedmark Senterparti. Prosjektleder for Atlungstad golfbane informerer om planene. Her vil det bli samtale og debatt om jordvern, golf og norsk matproduksjon i herskapelige omgivelser ved innladets eneste slott.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data