This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.05.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

�slaug Haga krever svar fra Justisministeren om myndighetenes befatning med norsk-irakers krigsinnsats

- Justisministeren m� svare p� hvilken rolle norske myndigheter har spilt n�r en norsk-iraker ble rekruttert til krigen i Irak, fastsl�r �slaug Haga. Haga gikk l�rdag ut i VG og krevde en rask orientering i denne saken. Hun har n� sendt et skriftlig sp�rsm�l til Justisminister D�rum.

VG avsl�rte 10.05 at Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, skal ha gitt sin godkjenning av at en 36-�rig norsk-iraker ble rekruttert av et amerikanskledet nettverk og sendt til krigen i Irak. - Vi m� f� klarhet i hva slags rolle PST har spilt i rekrutteringsarbeidet til disse aktivitetene i Irak. Dersom norske myndigheter direkte eller indirekte har st�ttet opp om den amerikanskeledede krigf�ringen i Irak, vil dette v�re et brudd p� Stortingets beslutning om ikke � st�tte krigen i Irak. Dette er i s�fall sv�rt alvorlig, sl�r Haga fast.

B�de norsk-irakeren og ordf�reren i hans hjemkommune Ris�r, Lars Lauvhjell, hevder i dagens VG at b�de PST og UDI skal ha v�rt informert og gitt sin "godkjenning" f�r mannen reiste til Irak for � delta i kampen sammen med amerikanerne. N� varsler imidlertid UDI at de vil trekke tilbake mannens flyktningestatus i Norge fordi han reiste tilbake til Irak. - Kan UDI gj�re dette dersom de hadde gitt sin velsignelse p� forh�nd, og hva slags godkjenning har det eventuelt v�rt snakk om, sp�r �slaug Haga. - Vi m� snarest f� klarhet i hendelsene og ansvarsfordelingen i saken. B�de av hensyn til norsk-irakeren og hans familie, men ogs� for � f� klarhet i om norske myndigheter har brutt med Stortingets forutsetninger i denne saken, avslutter hun.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data