This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

06.05.03

Odd Roger Enoksen (Sp)

Fortsatt levende industri i Hasvik

Det viktigste n� er � sikre fortsatt levende industri i Hasvik, sier Odd Roger Enoksen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette kan skje om den lokale kj�pergruppe f�r anledning til � overta rekefabrikken. SND b�r strekke seg langt for at den lokale gruppen f�r kj�pe anlegget. Her vises det vilje til fortsatt drift og lokalt ansvar for lokalsamfunnet og arbeidsplassene, da kan ikke staten fraskrive seg ansvar, sier Odd Roger Enoksen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data