This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

06.05.03

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

STRATEGI FOR NASJONALT EIERSKAP I KRAFTSEKTOREN

Senterpartiet lanserer n� en l�sning med et eierfond begrenset til energisektoren, som kan demme opp for utenlandske oppkj�p i kraftsektoren. - Situasjonen med Hafslund er sv�rt bekymringsfull, sier Marit Arnstad. - Derfor foresl�r vi dette kompromisset, som kan v�re en modell som er akseptabel for et flertall p� Stortinget. N� m� alle som er opptatt av nasjonalt eierskap av grunnleggende infrastruktur finne sammen og v�re l�sningsorienterte -.

Marit Arnstad sendte i g�r et brev til de �vrige parlamentariske lederne der de ble bedt om � vurdere en slik l�sning. Innspillet er et fors�k p� � im�tekomme ulike interesser mellom partiene.

Senterpartiet har tidligere st�ttet opp om muligheten for et st�rre strukturfond som kan sikre norsk eierskap i n�ringslivet. Dette er det dessverre ikke flertall for i Stortinget. Derfor lanseres modellen med et mindre fond rettet spesifikt mot energisektoren. Fondet b�r anslagsvis v�re i st�rrelsesorden p� inntil 10 mrd. kroner, og det kan eksempelsvis organiseres etter modell av Petoro som forvalter statens eierinteresser i olkesektoren. Det inneb�rer at fondet forvalter statens eierinteresser men uten � fungere som et ordin�rt selskap.

- Det er grunn til � frykte at Hafslund er en pr�vestein. Dersom kontrollen over Hafslund g�r til utenlandske hender, vil antakeligvis andre utenlandske oppkj�pere merke seg dette, og et titalls norske selskaper vil st� i faresonen. Det er viktig at vi finner en l�sning for � holde Hafslund p� norske hender, avslutter Marit Arnstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data