This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 5. mai 2003

Inger S. Enger

Sp�rsm�let til Stortingets sp�rretime

Stortingets President

Jeg tillater meg � stille f�lgende sp�rsm�l til Milj�vernministeren

Det viser seg at det er sv�rt vanskelig for eiere av freda hus � f� st�tte til vedlikehold. Mange eiere m� koste alt sj�l. Oppland fylke har flest verneverdige bygninger i landet. Bare i Gudbrandsdalen er det mellom 400 og 500 freda hus. I Oppland fylke var det s�knader om st�tte for 11 millioner kroner i 2001, mens det bare blei innvilga 2,4 millioner. Regningene for den enkelte huseier blir sv�rt store. Hva vil statsr�den gj�re for at det offentlige skal ta st�rre del av dette viktige samfunnsansvaret?

Inger S. Enger

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data