This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.04.03

Morten Lund

GJEDREM P� ETTERSKUDD

Det er positivt at Norges Bank p� nytt senker renta med en halv prosent, og ikke tar m�l av � seg til nok en gang � v�re "politikkens overdommer" mens Stortinget diskuterer budsjett-sp�rsm�l.

Det beklagelige i situasjonen er at rentenedgangen ble startet s� alt for sent og ikke har v�rt kraftig nok til � hindre at den sterke kronekursen holder seg og �delegger for store deler av n�ringslivet. Senterpartiet foreslo allerede i august at sentralbanken m�tt sette ned rentene av hensyn til n�ringslivet.

Senterpartiet mener Regjeringen m� legge stor vekt p� de beregninger som ble presentert av Statistisk Sentralbyr� f�r p�ske, og som viser at en den �kte ledigheten kan bekjempes med en midlertidig vekst i de offentlige bevilgninger - uten at dette gir �kt inflasjon.

Det vil gi meget store samfunns�konomiske tap dersom kronekursen n� ikke raskt blir svekket, og dersom n�dvendige stimulanser til konkurranseutsatt n�ringsliv samtidig ikke blir presentert.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data