This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

30.04.03

Rune J. Skj�laaen

Fullt gjennomslag i dagens sp�rretime

Sp seirer i kravet om ny levek�rsunders�kelse blant studenter

- Sv�rt gledelig at statsr�d Clemet st�tter Senterpartiet og ser behovet for � gjennomf�re en ny levek�rsunders�kelse blant studenter, sier Rune J. Skj�laaen som i dagens sp�rretime fikk positivt svar og lovnad om at en levek�rsunders�kelse vil gjennomf�res i 2004.

- Sv�rt mye har skjedd i studentenes hverdag siden sist det ble foretatt en slik kartlegging i 1997, sier Skj�laaen og viser til at innf�ringen av Kvalitetsreformen setter b�de studenter og utdanningsinstitusjonene ovenfor store utfordringer. Studentenes �konomi, bostedssituasjon, hvordan de opplever sine framtidsutsikter osv. er faktorer som ogs� p�virker kvaliteten p� studiet.

- For � oppfylle intensjonen i Kvalitetsreformen om � sette studenten i sentrum og sette inn m�lrettede tiltak, m� vi vite hvordan studentene faktisk har det, sier Skj�laaen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data