This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

01.05.03

Dagfinn Sundsb�

- Erna Solberg st�r ikke til troende.

- Kommunalminister Erna Solberg st�r ikke til troende med sitt budskap om bedre velferdsl�sninger for folk flest, sa Dagfinn Sundsb�, generalsekret�r i Senterpartiet p� et 1. mai-arrangement i Grimstad. - For det f�rste viser Solberg og regjeringen ingen vilje til � betale kommunene for de oppgaver de er p�lagt � l�se. Reform etter reform som er vedtatt i Stortinget, er underfinansiert fra Statens side. Det m� penger til, ved siden av st�rre frihet, dersom kommunene skal l�se sine oppgaver, sa Sundsb�.

- Alle partier, virker det som, �nsker n� � gi kommunene st�rre frihet. Sist har vi fra H�yres landsm�te h�rt kommunalminister Erna Solberg tale om � gi lokalpolitikerne mer ansvar for velferdspolitikken. Solberg snakker om � gi frihet med den ene h�nden, mens hun med den andre truer med represalier dersom friheten ikke bruks slik hun �nsker: Sl�r ikke kommunene seg sammen frivillig, vil hun vurdere tvang. Brukes ikke konkurranseutsetting og private l�sninger, vil hun vurdere virkemidler som tvinger dette fram. Dette viser at kommunalministeren heller ikke st�r til troende om sitt prat om frihet til kommunene, sa Sundsb�.

Generalsekret�ren i Senterpartiet tok ogs� kraftig avstand fra H�yres angrep p� fagorganiserte. - H�yre gj�r hjelpepleierne til sine hovedmotstandere i sin kamp for konkurranseutsetting og fornyelse av kommunesektoren. Det er realiteten n�r partiet sier at Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund, som n� sl�s sammen, er H�yres hovedmotstandere i kampen for omstilling i kommunene, sa Sundsb�.

- Senterpartiets medisin for kommunalt omstillingsarbeid er mer effektiv. Senterpartistyrte kommuner har st�tt i f�rste rekke i gjennomf�ringen av det s�kalte "modell-kommunefors�ket". I dette utviklingsarbeidet ser man de ansatte som en ressurs det skal samarbeides med. Det viser seg at utviklingsavtaler hvor politisk ledelse, administrativ ledelse og de ansatte setter felles m�l for effektiviseringstiltak og kvalitetsutvikling, gir resultater. Ansatte som ressurs og samarbeidspartner i utviklingstiltak, er opplagt i det private n�ringslivet. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ber oss velge konfrontasjon med de ansatte i utviklingen av offentlig sektor, sa Dagfinn Sundsb� i Grimstad 1. mai 2003.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data