This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

25.04.03

Morten Lund, Senterpartiets stortingsgruppe:

Nye konsesjonsregler gir mer fritidsbebyggelse.

Regjeringen har i dag foresl�tt � heve konsesjonsgrensen for landbrukseiendommer fra dagens 20 dekar til 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av eiendommen er fulldyrket. Dette f�rer til at over 25.000 eiendommer vil kunne omsettes konsesjonsfritt. Senterpartiet er sterkt kristisk til en slik endring. Dette vil medf�re at en rekke aktive bruk i dag vil ende opp som fritidseiendommer. Bygdenorge trenger flere bofaste, ikke flere sommerboliger.

- Landbruksminsiteren mener det er viktig � gj�re disse endringene for � �ke bolysten, men i dag er det ikke noe i veien med bolysten, sier Morten Lund. - Hovedproblemet i landbruket i dag er en inntektsutvikling som ikke er til � leve av. Ny giv i landbruksn�ringa f�r en ikke gjennom markedsliberalisering av landbruket, men gjennom � f�re en annen landbrukspolitikk.

- Vi er overrasket over at Venstre og KrF i denne saken har latt seg fullstendig overkj�re av H�yre i regjeringen. Dette forslaget ligger langt fra den landbrukspolitikken disse to partiene sto for i Sentrumsregjeringen, avslutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data