This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.04.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet

Pinlig for regjeringen at Polen m�tte redde Norge

- Norge burde st�tt p� hardere, og hatt is i magen i forhandlingene med EU. Vi aksepterer i realiteten en l�sning som innebar � betale 1,7 milliarder kroner for � f� en d�rligere avtale enn vi hadde fra f�r, sier �slaug Haga.

- Det er pinlig for regjeringen at det er Polen som t�r � sette foten ned og forsvare norske eksportinteresser, sier hun.

Polen sa nei til avtalen f�r dagens forhandlingsm�te startet. Dermed vil utvidelsen av E�S-avtalen ikke v�re klar til utvidelsen av EU den 16.april. Polen forlanger fortsatt full tollfrihet p� norsk laks til EU. Polen har til n� kunnet importere norsk fisk tollfritt, noe som har v�rt sv�rt viktig for foredningsindustrien i Polen.

- Polens h�ndtering viser at Norge kunne v�rt flinkere til � bygge allianser med blant annet s�kerlandene, som har mange sammenfallende interesser med. Kravene fra Polen burde gi Norge forhandlingsstyrke til ogs� � f� undertegnet en ny lakseavtale med EU. Sp forventer at dette blir tatt opp fra norsk side. Dette er ikke ei tid for � st� med lua i h�nda, avslutter �slaug Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data