This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.04.03

Morten Lund (Sp)

Fritt fram for giftig p�skegodteri

Helseminister H�ybr�then viser ingen vilje til � hindre helseskader som en konsekvens av det nye matsminkedirektivet fra EU. Senterpartiets Morten Lund er frustrert over passiviteten.

I Stortingets sp�rretime i dag ville Morten Lund (Sp) vite hva Helseministeren vil foreta seg for � hindre alvorlige helseskader pga farlige nye tilsetningsstoffer. H�ybr�tens svar var ytterst passivt. Han p�peker at tilsynet med innholdsmerking m� skjerpes, men det vil fortsatt v�re forbrukerens ansvar at man ikke f�r i seg helseskadelige stoffer.

- Vi kan ikke delegere ansvaret for hva man putter i seg til guttungen som st�r i kiosken for � handle godteri, sier Lund. - Ingen forventer vel at ungene selv skal lese innholdsdeklarasjonen p� de gilde sukkert�yene! L�st godteri med fargestoffer som ble godkjent med dette E�S-direktivet blir nesten aldri merket, if�lge unders�kelser fra Forbrukerr�det og Norges Astma- og Allergiforbund. Vi vet at slikt godteri kan framkalle allergi og man frykter ogs� �kt hyperaktivitet blant barn.

- Politikerne har mistet muligheten til � sikre at maten til folk er ren og trygg. Vi m� derfor ta en ny runde med EU for � f� unntak fra direktivet, slik Danmark har greid, avslutter Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data