This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

07.04.03

Rune J. Skj�laaen (Sp)

�nsker ny levek�rsunders�kelse for studenter

- Det er absolutt et behov for � f� mer eksakt kunnskap om studentenes levek�r, sier Rune J. Skj�laaen og gir dermed sin st�tte til Studentenes Landsforbund som krever at Regjeringen igangsetter arbeidet med en ny levek�rsunders�kelse blant studenter.

Mye har skjedd i studentenes hverdag siden sist det ble foretatt en slik kartlegging i 1997, sier Skj�laaen og viser til at innf�ringen av Kvalitetsreformen setter b�de studenter og utdanningsinstitusjonene ovenfor store utfordringer. Studentenes �konomi, bostedssituasjon, hvordan de opplever sine framtidsutsikter osv. er faktorer som ogs� p�virker kvaliteten p� studiet.

- For � oppfylle intensjonen i Kvalitetsreformen om � sette studenten i sentrum og sette inn m�lrettede tiltak, m� vi vite hvordan studentene faktisk har det, sier Skj�laaen som vil ta saken opp i Stortinget.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data