This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

07.04.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet:

Endelig flertall for �kt kommunal handlefrihet og mindre �remerking?

- Kommunenes frihet og det lokal selvstyret m� �kes p� mange omr�der sa Senterpartiets �slaug Haga til partiets ordf�rerkonferanse p� Gardermoen 7. April. - Jeg er sv�rt forn�yd med taktene fra Venstres landsm�te der de foresl�r � fjerne all �remerking til kommunene. Lars Sponheim varslet p� helgens landsm�te at vi m� "La kommunene f� en rett til � velge � f� all finansiering fra staten som frie midler".

- Vi h�per Sponheim f�r resten av Regjeringen med seg p� dette forslaget i forbindelse med framleggelsen av proposisjonen om kommune�konomi i v�r, sier Haga. - Dersom Sponheim ikke f�r flertall i Regjeringen, kommer Senterpartiet til � fremme et slikt forslag i Stortinget.

En lang rekke partier har v�rt klare p� at de �nsker redusert �remerking. B�de SVs valgmanifest, Aps kommunevalgplattform, siste sentralstyrem�te i KrF og n� Venstres landsm�te har forpliktet seg til � slippe kommunene mer fri. Senterpartiet har hatt redusert �remerking som sin flaggsak i �revis. Haga er str�lende forn�yd med at det ligger til rette for politisk handling.

- Alt tyder n� p� at det endelig kan bli flertall for �kt kommunal handlefrihet. Men mindre detaljstyring m� komme sammen med romsligere �konomiske rammer til kommunene. Ellers tvinger vi kommunene inn i umulige dilemmaer, der grunnleggende velferdstjenester som barnehager, skole, eldreomsorg og helse settes opp mot hverandre. Stortinget har fortsatt ansvaret for at kommunene skal kunne yte skikkelige tjenester til sine innbyggere, sa �slaug Haga.

�slaug Haga viste ogs� til Senterpartiets syv viktigste punkter for en bedre velferdspolitikk via kommune�konomien og �kt kommunal frihet som partiet vil satse p� fram mot h�stens kommunevalg:

Gi kommunene en enklere og friere hverdag gjennom f�rre statlige direktiv og regler.

Kommunene m� f� beholde 2 prosent mer av egne skatteinntekter.

Kommunene m� f� en gjeldsslettepakke p� 12- 15 mrd fra Stortinget for � kunne handtere sin totalgjeld p� 85 mrd.

Mer penger til kommunene ved Stortingets behandling av v�rens kommune�konomiproposisjon

Gi kommunene forhandlingsrett med staten for gjennomf�ring av nye reformer og oppf�lging av statlige vedtak.

Gi kommune friere lokal beskatningsrett slik at de over kortere tid kan �ke skatten for � l�se lokale oppgaver. Dette som et alternativ til den kommunale eiendomskatten for personer.

Skatten fra bedrifter og selskaper skal tilfalle kommunen og ikke staten.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data