This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

02.04.03

Eli Sollied �veraas (Sp)

Bedre praksis i forholdet mellom personvern og varslingsplikt p� rusfeltomr�det!

Eit samla storting sa ja til dok8-forslaget fr� Sp-representantane Ola D.Gl�tvold, Magnhild Meltveit Kleppa og Eli Sollied �veraas om ein betre praksis i forholdet mellom personvern og varslingsplikt p� rusfeltet.

"Eg vil gi uttrykk for tilfredsheit over at forslaget fekk fleirtal," uttalar Eli Sollied �veraas, ein av forslagsstillarane. "Mange fortvilte foreldre sit at med sorg og mange ubesvarte sp�rsm�l etter � ha mista eit barn p.g.av rusmisbruk. Og det n�rliggande sp�rsm�let for foreldre flest, er:

Kunne vi ha gjort noko annleis og dermed avverga tragedia?"

"Det er sj�lvsagt klart at b�de l�rarar, helsepersonell, politi og andre som arbeider med ungdom st�r overfor vanskelege avvegninger i forholdet mellom personvern, teieplikt og varslingsplikt, men det viktige her er � s�rge for at teieplikta IKKJE hindrar utveksling av informasjon som kan bidra til at rustragedier kan avvergast.

At vi n� f�r ein gjennomgang av lovverket som p� sikt kan bidra til � hindre potensielle ruskarrierer, er positivt," avslutter Eli Sollied �veraas

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data