This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

04.04.03

Magnhild Metveit Kleppa (Sp)

Gledelig signaler p� utlendingsfeltet

Senterpartiet er sv�rt forn�yd med kommunalministerens signal om � ta tilbake det politiske ansvaret p� utlendingsfeltet.

- Jeg har selv gjennom et skriftlig sp�rsm�l utfordret henne p� akkurat dette. Dagens situasjon er uholdbar, sier Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa, leder i Stortingets kommunalkomit�.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data