This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

03.04.03

Magnhild Meltveit Kleppa

Regjeringa si fokus p� konkurranseutsetjing medverkar til uverdig eldreomsorg

Svikt i tilbodet til eldre har med rette vekt sterke reaksjonar. I dag tok Magnhild Meltveit Kleppa saka opp i Stortinget . Ho ba Sosialminister Schou gjere greie for kva ho vil f�reta seg for � hindre omsorgssvikt.

Omsorgstenester er kjerneoppg�ver for kommunane. Kommunane m� difor setjast i stand �konomisk til � gjere desse oppg�vene p� eit forsvarleg og tilfredsstillande vis. Meltveit Kleppa fryktar at privatisering og konkurranseutsetjing har vorte ei brekkstang n�r Regjeringa vil kutte i bidraga til kommunane. - Mykje tyder p� at H�grepartia vil ha konkurranseutsetjing og privatisering for einkvar pris. Dei kan likevel ikkje leggje fram bevis p� at det er pengar � spare p� privatisering, seier Meltveit Kleppa. I Sverige ser ein no at fleire kommunar reverserer konkurranseutsetjing og privatisering av omsorgstenester.

- Dagens einsidige fokus p� kostnadseffektivitet medverkar til ei uverdig eldreomsorg. Tragiske d�me p� omsorgssvikt m� f�re til at Regjeringa legg ifr� seg dei ideologiske brillene og brukar sunn fornuft.- Eldreomsorg b�r ikkje verte butikk, seier Magnhild Meltveit Kleppa . Ho finn elles grunn for � p�peike at verken leiaren av sosialkomiteen, John Alvheim, eller andre representantar fr� FrP deltok i interpellasjonsdebatten. Det er s�rleg oppsiktsvekkjande, siden Alvheim er rysta og sjokkert annankvar dag, og det er FrP som sikrar Regjeringa fleirtal for dei knappe �konomiske rammane kommunane har, seier Magnhild Meltveit Kleppa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data