This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

03.04.03

Morten Lund (Sp)

21.000 FLERE LEDIGE P� ETT �R: -P� TIDE AT REGJERINGEN SER ALVORET

-Den sterke veksten i ledigheten skyldes en fullstendig passiv n�ringspolitikk, og at Norges Bank fikk praktisere en rentepolitikk med ensidig inflasjons-fokus altfor lenge, sier finanspolitisk talsmann i Senterpartiet Morten Lund.

-Ledigheten er langt verre og mer dramatisk enn statistikken forteller. Den forteller ikke om den krise og utrygghet som enkeltpersoner og lokalsamfunn n� opplever. Den forteller ikke om de enorme tap som Norge f�r ved at villige arbeidsfolk ikke f�r delta i verdiskapingen, og i stedet blir avhengig av dagpenger, fortsetter Morten Lund.

Senterpartiet krever at Regjeringen i Revidert Nasjonalbudsjett fremmer forslag om kraftige tiltak i den st�rrelsesorden som Statistisk Sentralbyr�s beregninger har vist er n�dvendig for at ledigheten ikke skal �ke videre. Tiltakene m� omfatte langt mer enn midlertidige tiltak for � beholde kompetanse. �kte bevilgninger til bygg og anlegg vil gi gode og raske resultater. �kte bevilgninger til SND vil bidra til at mange av de som n� vurderer � flagge ut, legger bort disse planene. Senterpartiet mener det n� er viktig � satse mest p� � utvikle videre de omr�der der vi har mulighet til � bli best. Flere av disse bransjer har n� store vansker, bl.a. verkstedsindustrien, marine n�ringer, reiseliv og n�ringsmiddelindustri. Vi mener det ogs� m� bevilges mer slik at ansatte i skoler, eldreomsorg og helsevesen ikke m� sies opp.

-Jeg synes det er p� tide � minne Arbeiderpartiet p� de beregninger Regjeringen Stoltenberg la fram i Langtidsprogrammet i 2001. De viste at arbeidsstyrken representerer en verdi som er 14 ganger st�rre enn petroleumsformuen. Ogs� Arbeiderpartiet m� n� innse at det i ei nedgangstid m� brukes noe mer av oljeformuen for � unng� at arbeidsstyrkens verdi blir varig svekket, avslutter Morten Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data