This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

03.04.03

Senterpartiet

Senterpartim�ter rundt helga

- SENTRALSTYREM�TE: fredag 4. april kl 12.30 - 19.00 er det sentralstyrem�te p� Vettre Hotell, Asker. Dette m�tet er det f�rste med det nyvalde sentralstyret. For kven som er med sj�: http://www.senterpartiet.no/dokumentene/1508/index.htm. M�tet er stengt for media.

- �RSM�TE I SPS: Fredag 4. april kl. 17.00 - 19.00 er det �rsm�te i Senterpartiets Studieforbund (SpS) p� Vettre Hotell, Asker. Her tar John Dale, leiar i styret, gjenval. For kven som sit i styret sj�: http://www.senterpartiet.no/studieforbundet_sps/dokumentene/1811/index.htm. M�tet er �pent for media.

- NORD/S�RSEMINAR: Fredag 4. april kl 14.00 - laurdag 5. april kl 13.00 arrangerar Senterpartiet Nord/S�r-seminar p� Vettre Hotell, Asker. Tema er m a rettferdig handel. Senterpartiets Sentralstyret deltar p� laurdag, der �laug Haga innleder om "WTO og GATS-forhandlingene i lys av Senterpartiets m�l for samfunnsutviklingen". Programmet er vedlagt og konferansen er �pen for media.

- ORDF�RERKONFERANSE: Mandag 7. april kl 10.30 - 19.00 arrangerer Senterpartiet ordf�rer og gruppelederkonferanse p� Quality Airport Hotell, Gardermoen. �slaug Haga framst�r her for for f�rste gang som Senterpartiets leiar overfor v�re ca 100 ordf�rere. Sentralt p� ordf�rerkonferansen er Senterpartiets valgkampopplegg samt Kommuneproposisjonen for 2004 og Senterpartiets kamp for det lokale velferdstilbudet. Programmet er vedlagt og konferansen er �pen for media.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data