This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

31.03.03

Senterpartiet

Sp-lister i 95 prosent av kommunene

Senterpartiet stiller rein liste i 393 av landets 434 kommuner, fire flere enn sist. I tillegg kommer fellesliste i 20 kommuner, slik at Sp kan bli representert i hele 413 kommuner. Det er over 95 prosent av landets kommuner. - Imponerende, sier leder i Senterpartiet �slaug Haga.

Det var en liten nedgang i listestilling for Senterpartiet fra 1995-valget til 1999, men den trenden er n� klart snudd. - Optimismen var tilbake f�r landsm�tet, for arbeidet med listene er en prosess som har p�g�tt over lengre tid, sier �slaug Haga. Haga mener at lokallaga har v�rt mer aktive enn tidligere med � sp�rre ikke-partimedlemmer om � st� p� Sp-lista og deretter verve dem inn i partiet. Dette er helt i tr�d med oppfordringene som er kommet fra partiet sentralt.

Derfor er det relativt mange ukjente Sp-folk p� listene denne gangen, ja til og med p� "sikre" (kumulerte) plasser er dette tilfelle. Fylkessekret�r Sveinung Leikvoll i Telemark har talt opp rundt 60 nye navn p� Sp-listene i fylket, enkelte av dem er kumulert.

Yngre folk

Senterparti-leder �slaug Haga er ogs� oppl�ftet over at mange unge folk er kommet p� listeplass. Uten at de endelige utregningene foreligger ser det ut til at gjennomsnittsalderen er g�tt ned. - Det kan tyde p� at det foreg�r et generasjonsskifte blant de politisk engasjerte Sp-velgerne, sier hun og viser til lista fra Veg�rshei i Aust-Agder. Der ligger gjennomsnittsalderen p� om lag 40 �r. I Lillesand har Sp f�rt opp 27 �r gamle Kristen Steindal �verst p� lista.

Ung kvinneordf�rer i Frosta?

Kj�nnsfordelinga er heller ikke regnet p� enn�. Men kvinnene er i h�yeste grad med. I Frosta er den 27 �r gamle Anna Ceselie Brustad Sps ordf�rerkandidat. Sp har ordf�reren i dag, og slik har det v�rt de siste 25 �ra. - Det er p� tide � tenke nytt, og det er p� tide � slippe til kvinner for den saks skyld. Jeg er stolt over at jeg er valgt som kandidat. Det tyder p� stor spenstighet i partiet, sier Anna Ceselie Brustad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data