This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.03.03

Stortingsrepresentantene Inger S. Enger og Jorunn Ringstad (Sp)

Foresl�r �kt bruk av geografiske f�rerkort

Flere eldre bilf�rere som st�r i fare for � m�tte innlevere f�rerkortet, m� f� tilbud om � g� over til f�rerkort med geografisk begrensning. Dette foresl�r de to Senterpartirepresentantene Inger S. Enger og Jorunn Ringstad i et privat forslag til Stortinget.

Selv om en del eldre ikke lenger mestrer � kj�re p� motorveg i h�y hastighet, eller i komplisert og ukjent bytrafikk, kan mange av disse bilf�rerne fortsatt ha gode nok kj�referdigheter til � dra til butikken og ellers omkring i sitt kjente lokalmilj�. �kt bruk av f�rerkort med geografisk begrensning vil derfor bidra til at eldre kan f� beholde mobiliteten lengst mulig. Det betyr mye for livskvaliteten.

F�rerkortforskriften �pner allerede for denne typen f�rerkort. Inger S. Enger og Jorunn Ringstad ber om at praktiseringen av regelverket blir endra, slik at flere kan dra nytte av ordningen. Sp�rsm�let om � ha sertifikat er ikke et enten eller. Det m� finnes melloml�sninger for dem som st�r i fare for � miste ordin�rt f�rerkort, men som fortsatt mestrer det lokale trafikkbildet p� en tilfredsstillende m�te, sier de to forslagsstillerne.

Forslaget har f�tt st�tte av Leif N. Olsen, tidligere sjef for Utrykningspolitiet, n� administrerende direkt�r i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, som i en kronikk i Nationen uttaler: Totalt sett vil en ordning med stedsbegrenset f�rerkort kunne f�re til bedring av trafikksikkerheten ved at legen har et alternativ som er langt lettere � ty til enn � miste f�rerkortet, og vedkommende ville kunne f� et tilbud han vil kunne leve med.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data