This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.03.03

Senterpartiet

Senterpartiet er ut�lmodig: Sp�r om teksting for h�rselshemmede

- Det er et demokratisk problem og klart diskriminerende at landets h�rselshemmede enn� ikke kan f�lge alle direktesendte nyhets- og aktualitetsprogram p� NRK, sier Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Eli Sollied �veraas.

- Senterpartiet forventer n� at kulturministeren setter fortgang i saken og p�legger NRK � tilpasse tilgengelig teknologi for teksting av direktesendte programmer til norske forhold, sier Sollied �veraas som f�rstkommende onsdag stiller sp�rsm�l i Stortingets sp�rretime om framdriften for dette arbeidet.

Dette temaet har v�rt tatt opp i Stortinget gjentatte ganger. Stortingsflertallet uttalte i forbindelse med budsjettbehandlingen f�r jul at tekstprosenten i l�pet av 2005 m� heves til 50% av alle programmer med norsk tale.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data