This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.03.03

�slaug Haga (Sp)

Senterpartiet tilfreds med Stortingets st�tte til landbruket

I dagens interpellasjonsdebatt om WTO-forhandlingene var det, med unntak av FrP, bred st�tte i Stortinget for � opprettholde norsk landbruk. - Vi h�per de varme politiske st�tteerkl�ringene st�r ved lag n�r forhandlingene hardner til i WTO, sier �slaug Haga.

Senterpartiet er opptatt av at Regjeringen m� ha klare prioriteringer i de p�g�ende landbruksforhandlingene. N� utformes framtida for norsk matproduksjon og dermed store deler av distrikts-Norge. Bare i n�ringsmiddelindustrien dreier dette seg om 35.000 arbeidsplasser.

Haga mener derfor ar Regjeringen m� v�re klar p� f�lgende forhold: Det m� skilles mellom mat produsert for hjemmemarkedet og mat produsert for eksport. Regjeringen b�r ogs� legge tung vekt p� at land har ansvar for � br�df� sin egen befolkning. Grad av sj�lforsyningsgrad m� derfor legges inn i forhandlingene med full tyngde.

Senterpartiet vil sl� ring om det norske sm�skala-landbruket som gir oss trygg mat, velholdt kulturlandskap og livskraftige bygder.

-Det er betryggende at et nesten samlet Storting deler v�re bekymringer for landbrukets framtid. Prosessen fram mot WTO-m�tet i Mexico i september vil vise hvor mye disse politiske talene er verdt n�r det kommer til stykket, avslutter Haga.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data