This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.03.03

Marit Arnstad, parlamentarisk leder Senterpartiet

Norge trenger en aktiv n�ringspolitikk n� !!

Regjeringa viser nok en gang at den er for passiv i n�ringspolitikken, sier Marit Arnstad i en kommentar til virkemiddelmeldinga som ble lagt frem i dag.

Vi m� n� ta et oppgj�r med n�ringsn�ytraliteten og begynne � arbeide for en m�lretta n�ringspolitikk som satsar p� de omr�dene hvor vi i Noreg kan bli best. De landa som har lykkes i kunnskapssamfunnet har valgt en offensiv strategi med satsing p� vekstkraftige sektorer. N� m� vi sette norsk n�ringsliv i stand til � greie det samme. Dette krever langt sterkere grep enn det Regjeringa n� legger opp til. Den n�ringspolitiske verkt�ykassa er like tom etter dette, sier Arnstad.

Senterpartiet vil prioritere f�lgende omr�der i arbeidet med virkemiddelmeldinga:

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data