This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

28.03.03

Marit Arnstad (Sp)

Strukturmeldingen: Sp vil styrke l�nnsomheten for kystfl�ten og sikre bosettingen langs kysten

For Senterpartiet vil f�lgende ligge til grunn for behandlingen av Strukturmeldingen i Stortinget:

Senterpartiet har etterlyst en samlet og grundig behandling av de ulike drifts- og strukturvirkemidlene for kystfl�ten. En samlet melding gir Stortinget et bedre beslutningsgrunnlag og �pner for en helhetlig og �pen behandling av fiskeripolitikken. Den videre utviklingen av kystfl�ten har store konsekvenser for kystens framtid og bosettingsm�nsteret.

Vi trenger livskraftige kystsamfunn med gode inntektsmuligheter og lokalt eierskap til fiskerrettighetene. Senterpartiet vil aktivt arbeide for en utvikling av kystfl�ten som ivaretar disse hensynene, fastsl�r Sps Marit Arnstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data