This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

27.03.03

Inger S. Enger, Senterpartiets medlem i Energi- og milj�komiteen

Gassmeldinga behandla i dag: Planer for gassr�r til Grenland klare v�ren 2004

Senterpartiets stortingsgruppe har ved behandlinga av gassmeldinga i dag, valgt � slutte seg til gassforliket mellom regjeringspartiene og SV om statlig medvirkning til infrastruktur for transport av gass. Forliket er det beste en kunne oppn� flertall for.

Gassforum Grenland har gjort rede for at eksisterende industri og planlagte produksjonsutvidelser trenger s� mye gass at dette forsvarer bygging av r�rledning uten gasskraftverk i andre enden. Det st�tter Senterpartiet opp om, b�de i sitt vedtak fra landsm�tet og ved behandlinga i Stortinget i dag. Et gassr�r til Grenland kan bygges uten at det samtidig blir bygd gasskraftverk. Vi regner med at planene for gassr�r til Grenland kan v�re klare seinest v�ren 2004, i tr�d med forliket, sier Senterpartiets medlem i Energi- og milj�komiteen, Inger S. Enger.

Vi hadde �nska at flertallet, slik Senterpartiet har g�tt inn for, kunne ha sagt klarere at staten skal bidra til bygging av infrastruktur. Sj�l om vi veit at det gjenst�r utredningsarbeid for � utforme de konkrete prosjektene, s� burde staten kunne si et forpliktende ja til � g� inn som deleier i r�rledninger.

Likevel er det uforsvarlig � gj�re som Arbeiderpartiet foresl�r rett og slett � bevilge 3 milliarder til et statlig investeringsselskap uten milj�betingelser. Arbeiderpartiet har blokkert for � finne en brei l�sning ved � st� s� steilt p� tradisjonelle gasskraftverk. Partiet meldte seg ut av muligheten for � inng� et forlik og plasserte seg uten innflytelse, sier Inger S. Enger.

Senterpartiet har som m�l � bidra til at gassen kan gi sysselsetting og verdiskaping p� land, og ikke bare eksportinntekter

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data