This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.03.03

Inger S. Enger, medlem i Energi- og milj�komiteen

Debatt om innenlands bruk av naturgass i morgen: Gassforliket - den beste flertallsl�sningen

Senterpartiet har slutta seg til forliket mellom regjeringspartiene og SV om statlig medvirkning til infrastruktur for transport av gass. Senterpartiet har som viktig m�lsetning � �ke den innenlandske bruken av naturgass. Norge vil v�re en stor gassprodusent de neste 100 �r. Vi m� s�rge for at gassen bidrar til sysselsetting og verdiskaping p� land, og ikke bare til eksportinntekter, sier Senterpartiets medlem i Energi- og milj�komiteen, Inger S. Enger.

I denne saken har Arbeiderpartiet lagt seg p� ei rein demonstrasjonslinje, der de n�rmest for enhver pris skal presse igjennom bygging av forurensende gasskraftverk. Dette kan ikke Senterpartiet v�re med p�, og forliket er da den l�sningen som ligger n�rmest v�rt eget syn.

Senterpartiet hadde �nska at Stortinget skulle komme med en klarere viljeserkl�ring om statlig medvirkning til bygging av transportterminaler og r�r for naturgass. Samtidig er det behov for mer utredningsarbeid, og vi h�per at de f�rste konkrete planene for statlig medvirkning til infrastruktur kan foreligge i l�pet av et �r, sier Inger S. Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data