This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.03.03

Senterpartiets stortingsgruppe

Senterpartiet vil ha rettsak om arbeidsgiveravgiften: ESA GJ�R NORGE MER AVHENGIG AV R�VAREEKSPORT

Senterpartiets stortingsgruppe krever at Norge reiser sak i EFTA-domstolen for � redde den differensierte arbeidsgiveravgiften.

- Ingen kompensasjonstiltak vil v�re like m�lrettede og effektive som arbeidsgiveravgiften. Foss innr�mmer dette. Derfor m� vi fors�ke alle muligheter, ogs� en rettsak i EFTA-domstolen, sier Marit Arnstad.

Finansminister Foss foresl�r at �kt transportst�tte skal erstatte noe av tapet til de rammede bedriftene, siden ESA kan akseptere slik st�tte. Senterpartiet mener at dette rammer foredlingsgraden av norske varer, og gj�r Norge enda mer avhengige av � flagge ut arbeidsplasser. - Arbeidskraften blir enda dyrere og r�varene vi selger til utlandet blir billigere. Enda mer av verdiskapingen p� norske produkter kommer til � skje i utlandet. ESA gj�r det enda vanskeligere � drive foredlende virksomhet i Norge, n�r r�varene. Verdiskapingen og sysselsettingen i distriktene blir skadelidende, p�peker Arnstad.

Senterpartiet krever at ingen midler skal v�re upr�vd for � beholde differensiert arbeidsgiveravgift. - Det er bred politisk enighet blant norske partier om at den b�r beholdes. Derfor burde vi v�re rustet til � ta denne saken helt til topps i ESA, avslutter Marit Arnstad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data