This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

21.03.03

�slaug Haga

KUVENDING FRA AP OM ARBEIDSGIVERAVGIFTEN

Senterpartiets �slaug Haga er oppr�rt over at Arbeiderpartiet allikevel ikke vil g� til rettsak i EFTA-domstolen for � beholde den differensierte arbeidsgiveravgiften. - Jeg er skuffet, men ikke veldig overrasket over Stoltenbergs spill overfor det norske folk i denne saken, sier hun. Det holder ikke med store oppslag i VG, hvis man ikke holder ord overfor folk.-

Den differensierte arbeidsgiveravgiften var i dag et tema p� et ekstraordin�rt m�te i E�S-utvalget p� Stortinget. Det er bred enighet blant partiene at differensiert arbeidsgiveravgift er sv�rt effektivt og m�lrettet. Fullgode alternativer finnes ikke.

S� sent som den 18.mars sa Stoltenberg til VG at "om n�dvendig m� vi vurdere � g� til EFTA-domstolen" med denne saken. Han mente da at titusener av arbeidsplasser kunne g� tapt p� grunn av ESAs fortolkning av norsk regelverk. Et bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift kan if�lge departementets egne utredninger true hele 60 000 arbeidsplasser, halvparten av dem i privat n�ringsliv.

�slaug Haga krever at Norge reiser sak i EFTA-domstolen for � f� omgjort dette vedtaket. - N� m� regjeringen forsvare Norges interesser! Det er udiskutabelt hva Norges beste er i denne saken. Konsekvensene for sysselsetting og distriktsbosetting vil v�re meget alvorlige.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data