This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

21.03.03

Morten Lund (Sp)

Oslo B�rs og Verdipapirsentralen kan bli svensk: BONDEANGER I FREMSKRITTSPARTIET?

[Pressemeldingen er en kommentar til bl.a. 21.03.03 utgaven av Dagens N�ringsliv.]

Fremskrittspartiet var ivrige p�drivere da Oslo B�rs og Verdipapirsentralen

ble omdannet til aksjeselskap og privatisert i 2001 og 2002. Det manglet ikke p� advarsler fra de som bl.a. fryktet for at disse institusjonene raskt kunne bli en bit av utenlandske verdipapirselskaper.

Siv Jensens bekymring i Dagens N�ringsliv i dag baserer seg p� rykter om at svensker gjennom aksjekj�p har planer om � lage felles nordisk selskap. Hun oppfordrer norske akt�rer om ikke � selge til svenskene, og �pner endog for at de som lover dette kan f� eie flere aksjer enn loven tillater. -Dette kaller jeg dobbelmoral og lureri. Advarslene var tydelige nok da Finanskomiteen behandla disse sakene. De som p� sikt �nsket store nordiske selskap, la ikke skjul p� det. De som mente at disse ville f� viljen sin fort, har n� f�tt rett. Siv Jensen var bare opptatt av at prisen for aksjene skulle bli h�g nok, og at minst mulig av salgssummen skulle komme statskassen til gode.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet gikk mot omdanning til almenaksjeselskap for Verdipapirsentralen. Bare Sp og SV gikk mot omdanning og privatisering av Oslo B�rs. Arbeiderpartiets st�ttet dette forslag som var fremmet mens de hadde finansministeren.

Senterpartiet vil st�tte et eventuelt initiativ fra Siv Jensen om � innf�re regler for omsetning av aksjene i disse selskapene som hindrer utflagging. -Jeg tror vel ikke slike forslag vil komme. Jensens utspill ligner p� den ansvarsfraskrivelse som vi har sett fra de som oppfordrer kj�pmenn til � ikke selge rusbrus etter at de i Stortinget har bestemt at dette er en lovlig vare i matbutikkene. Jeg synes det er feigt � la andre ta ansvaret for at egne standpunkt ikke skal f� de uheldige f�lger som de �penbart har.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data